Dovilų pagrindinė mokykla

 

Klaipėdos g. 35   

LT-96222 Dovilai   

Tel.: +370 655 85581   

El.paštas dovilupm@gmail.com   

 
 

 
   
 

   Vizija, Misija


Vizija

Moderni, demokratiška, efektyviai dirbanti ir bendradarbiaujanti, kurianti besimokančią bendruomenę, atvira pozityviai kaitai, puoselėjanti humanistines vertybes, inicijuojanti konstruktyvius pokyčius, išsiskirianti sportine, kultūrine, švietėjiška, socialine, projektine, prevencine veikla mokykla.

 

Misija

Dovilų pagrindinė mokykla – tai mokykla, teikianti pagrindinį išsilavinimą, modernizuojanti ugdymo procesą, atsižvelgianti į ugdytinių individualius gebėjimus ir poreikius, užtikrinanti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.

Filosofija

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS.

NE MOKYKLAI, O GYVENIMUI MOKOMĖS.

Viską, ką tenka išmokti daryti, mes išmokstame darydami. (Aristotelis)

 

Prioritetai:

· Motyvuojančios mokymosi aplinkos kūrimas.

· Nuoseklus ir kryptingas mokytojų kvalifikacijos tobulinimas.

· Ugdymo turinio individualizavimas, diferencijavimas.

· Saugos ir sveikos aplinkos kūrimas.

 

Himnas Herbas

Atėjom mokyklon mažyčiai, nedrąsūs,

O akys be galo stabėjos viskuo.

Žinojom čia tikrąją tiesą surasim

Čia bus kas pamokys, pabars ir paguos.

O metai vis bėgo, sustoti neleido,

Palikom vaikystę - jaunystė veiduos.

Pirmųjų dienų nenutylantis aidas

Per amžių mokyklos pamiršti neduos.

Išmokom pažinti ir melą, ir tiesą

Įvertinti šilumą draugo širdies...

Didžiųjų siekimų liepsna neatvėsus

Mus visą gyvenimo kelią lydės.

 

Žodžiai A. Sajos

Muzika G. Krušinskio

 
 

© Dovilų pagrindinė mokykla 2018