Dovilų pagrindinė mokykla

 

Klaipėdos g. 35   

LT-96222 Dovilai   

Tel.: +370 655 85581   

El.paštas dovilupm@gmail.com   

 
 

 
   
 

   Finansinės ataskaitos


2022 m. I ketv. finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

 

2019 m. II ketv. finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2019 m. I ketv. finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2018 m. metinės finansinės ataskaitos

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Metinis biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2018 m. III ketv. finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2018 m. II ketv. finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2018 m. I ketv. finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2017 m. metinės finansinės ataskaitos

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Metinis biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2017 m. III ketv. finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2017 m. II ketv. finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2017 m. I ketv. finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2016 m. metinės finansinės ataskaitos

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Metinis biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2016 m. III ketv. finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitos
 

2016 m. II ketv. finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitos
 

2016 m. I ketv. finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2015 m. metinės finansinės ataskaitos

Metinis finansinių ataskaitų rinkinys

Metinis biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2015 m. III ketv. finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkinys

Biudžeto vykdymo ataskaitos

 

2015 m. II ketv. finansinės ataskaitos

Finansinių ataskaitų rinkiniai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

 

2015 m. I ketv. finansinės ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2015 metai

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Aiškinamasis raštas

Visi dokumentai čia

 

2014 m. IV ketv. finansinės ataskaitos

Biudžeto vykdymo ataskaitos 2014 metai

Savivaldybės biudžeto lėšos

Mokinio krepšelio lėšos

Lėšos už paslaugas ir nuomą

Mokėtinos sumos

Aiškinamasis raštas

 

Finansinės ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansinės būklės ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinius

Visi dokumentai čia

Aiškinamasis raštas

 

2014 m. III ketv. finansinės ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaita Nr.50

Finansinės būklės ataskaita Nr.49

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

Aiškinamasis raštas

 

2014 m. I ketv. finansinės ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaita  Nr.17

Finansinės būklės ataskaita Nr.16

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Aiškinamasis raštas

Visi dokumentai čia 

 

2014 m. II ketv. finansinės ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaita Nr.36

Finansinės būklės ataskaita Nr.35

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį.

Aiškinamasis raštas

Visi dokumentai čia

 

2013 m. gruodžio 31 d. pasibaigusių metų finansinės ataskaitos

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis 2014-03-17 Nr. 49

Finansinės būklės ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis 2014-03-17 Nr.50

Pinigų srautų ataskaita pagal 2013 m. gruodžio 31 d. duomenis  2014-03-17 Nr.51

Aiškinamasis raštas prie 2013 metų finansinių ataskaitų rinkinio 2013-03-17

2013 biudžetiniai metai

2013 m. finansinė ataskaita

III ketvirtis

Finansinės būklės ataskaita

Veiklos rezultatų ataskaita

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį

 

 
 

© Dovilų pagrindinė mokykla 2018