Dovilų pagrindinė mokykla

 

Klaipėdos g. 35   

LT-96222 Dovilai   

Tel.: +370 655 85581   

El.paštas dovilupm@gmail.com   

 
 

 
   
 

   Istorija


1739 m. Klaipėdos parapijoje, Klemiškės valsčiuje, buvo įsteigtos kelios parapijinės mokyklos. Viena jų - Todden Jakob kaime, kuri netrukus buvo perkelta į Dovilus. Mokykla įsikūrė smuklės patalpose. 1784 m. mokykloje buvo įrengta salė tikinčiųjų reikalams. Konfesinius patarnavimus atlikdavo precentorius (mokytojas). XIX a. I p. žemės apskaitos dokumentuose jau minima ir Dovilų parapinė mokykla. 1832–1836 m. Dovilų žemės separacijos suvestinėse nurodyta, kad mokyklai išskirta 29 margai pievų, už jas ji mokėjo 146,56 talerio metinio mokesčio. 1839–1843 m. minima, kad mokykla iš viso turinti 100,18 margų pievų, o ariamos žemės neturi. 1849 m. dėl Klaipėdos darbininkų neramumų, uždarius smuklę, mokykla ir tikintieji neteko patalpų. Evangelikų liuteronų bendruomenė 1854 m. įteisino parapiją. 1858 m. atkeltas kunigas Horneras 1861 m. ėmėsi statyti Doviluose bažnyčią ir mokyklą už parapijiečių lėšas. 1862 m. pastatyta akmens mūro ir raudonų plytų evangelikų – liuteronų bažnyčia, šalia jos – medinė parapijinė mokykla, kurioje gyveno ir precentorius. 1911 m. prie medinės mokyklos pristatytas mūrinis, tinkuotas priestatas. Dauguma parapijinės mokyklos mokytojų buvo aktyvūs lietuvininkai. 890-1901 m. Doviluose dirbo lietuvių raštijos propaguotojas E. Endriulaitis. Jis iš vokiečių į lietuvių kalbą vertė pamokslų, giesmių tekstus, kartu su J. Šteinu išvertė 1895 m. Berlyne išleistą agendą (bažnytinių apeigų tvarkos knygą).
E. Endriulaitis domėjosi krašto praeitimi, buvo Prūsijos senovės draugijos narys, bendradarbiavo lietuviškoje periodikoje („Lietuviška ceitunga“ „Svetys“, „Keleivis“, „Nusidavimai“), prisidėjo prie lietuviškų kalendorių leidimo. XX a. pradžioje mokykloje dirbo mokytojas Knaueris (knygininko J. Traušio spaudos agentas Doviluose), pasižymėjęs švietėjiška veikla, lietuviškos spaudos platinimu. Kiek vėliau mokykloje dirbo precentoriai Sazemanas ir Meieris. 1923 m. prijungus Klaipėdos kraštą prie Lietuvos, mokyklos vedėju dirbo H. Purvinas ir mokytojas Goebelis. 1928–1939 m. mokyklai vadovavo J. Purvinas, mokytojavo R. Kasparaitis. J. Purvinas pasižymėjo aktyvia visuomenine švietėjiška veikla. 1936 m. Dovilų mokykloje suorganizuota Klaipėdos apskrities mokytojų konferencija. 1939-1941 m. mokytojavo W. Flaschenbergeris. 1945–1971 m. Doviluose veikė pradinė mokykla.

1971 m. pastatytas naujas mokyklos pastatas, įsteigta aštuonmetė mokykla. 1981 m. pastatytas mokyklos priestatas. Nuo 1999 m. Dovilų mokykla – pagrindinė (dešimtmetė) mokykla.

 

 
 

© Dovilų pagrindinė mokykla 2018