Dovilų pagrindinė mokykla

 

Klaipėdos g. 35   

LT-96222 Dovilai   

Tel.: +370 655 85581   

El.paštas dovilupm@gmail.com   

 
 

 
   
 

   Metodinė taryba


Virginija Jurgulienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui - metodinės tarybos kuratorė.

 

2021-2022 M.M. PRADINIO UGDYMO MOKYTOJŲ METODINĖ GRUPĖ

Violeta Jonelaitytė –  metodinės grupės pirmininkė, pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Nariai:

Alma Krušinskienė –  pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Irena Sireikienė – pradinio ugdymo mokytoja metodininkė

Edita Jucienė – pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Lijana Grikštienė  – pradinio ugdymo mokytoja

Daiva Dromantė - pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Renata Lūžaitė - pradinio ugdymo vyr. mokytoja

Rima Krupinskienė - pradinių kl. anglų k. vyr. mokytoja

 

2021-2022 M.M. DALYKININKŲ METODINĖ GRUPĖ

Audronė Simanauskienė - metodinės tarybos pirmininkė, lietuvių k. mokytoja metodininkė

Nariai:

Jolanta Pliatkienė– lietuvių k. vyr. mokytoja 

Ineta Galdikaitė – anglų k.  vyr. mokytoja

Lidija Vaitkienė – rusų k. mokytoja metodininkė

Jurgita Ramašauskienė - matematikos vyr. mokytoja

Daiva Vinciūnienė - informacinių technologijų mokytoja metodininkė

Rita Sabaliauskienė – geografijos ir žmogaus saugos vyr. mokytoja

Inga Martišienė – gamtos mokslų mokytoja

Tomas Kojelis – kūno kultūros mokytojas

Rodema Končiauskienė – technologijų mokytoja, dailės mokytoja metodininkė

 

2021-2022 M. M. 5-10 KLASIŲ VADOVŲ METODINĖ GRUPĖ

 

Rima Krupinskienė - klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė

 

Nariai:

Laima Uktverienė 5 kl.

Inga Martišienė 6a kl.

Rima Krupinskienė 6b kl.

Tomas Kojelis 7 kl.

Jurgita Ramašauskienė 8 kl.

Virginija Jurgulienė 9 kl.

Daiva Vinciūnienė 10 kl.

 

 

 

 

 

 
 

© Dovilų pagrindinė mokykla 2018