Dovilų pagrindinė mokykla

 

Klaipėdos g. 35   

LT-96222 Dovilai   

Tel.: +370 655 85581   

El.paštas dovilupm@gmail.com   

 
 

 
   
 

   Mokyklos taryba


Mokyklos taryba

Tai svarbiausia mokyklos savivaldos organizacija, jungianti moksleivių, tėvų (globėjų), pedagogų bei socialinių partnerių ir mokyklos rėmėjų, atstovus. Jos pirmininkas negali būti mokyklos direktorius.

Tarybos nariai mokytojai:
Aušra Triušytė, pradinių klasių mokytoja
Vaida Varnelytė, psichologė
Arūnas Šimkevičius, kūno kultūros mokytojas

Tėvai:
Jūratė Kontrimienė
Rasa Tijūnaitė
Andrius Riauka

Mokiniai:
Laura Bernotaitė

Evelina Jurkutė

 

 
 

© Dovilų pagrindinė mokykla 2018