Dovilų pagrindinė mokykla

 

Klaipėdos g. 35   

LT-96222 Dovilai   

Tel.: +370 655 85581   

El.paštas dovilupm@gmail.com   

 
 

 
   
 

   Patyčių prevencija


OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA

Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos darbo kokybės planas 2021–2022 m.m.

Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos darbo kokybės planas 2020–2021 m.m.

Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos darbo kokybės planas 2019–2020 m.m.

Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos darbo kokybės planas 2018–2019 m.m.

Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos darbo kokybės planas 2017–2018 m.m.

2021-2022 m.m. Olweus programos mokinių apklausos rezultatai

2020-2021 m.m. Olweus programos mokinių aplausos rezultatai

2019-2020 m.m. Olweus programos mokinių apklausos rezultatai

Olweus programos prieš patyčias mokinių apklausos bendras tyrimas 2018 m.

Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos darbo kokybės planas 2016–2017 m.m.

Nuobaudų kopėtėlės

OLWEUS patyčių prevencijos programą vykdančių mokyklų geroji patirtis

 • Nuo 2008 m. mokykloje pradėta įgyvendinti Olweus patyčių prevencinė programa.

 • „Labai svarbus bendruomenės santykių formavimui OLWEUS programos vykdymas. Iš 82 stebėtų pamokų 18 pamokų santykiai ir tvarka įvertinti labai gerai, 55 pamokose – gerai” (2010 m. gegužės 10 d. mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimo ataskaita)

 • 2008-2009 metais įgyvendinome Olweus patyčių ir smurto prevencijos programą.

 • 2010 –2012 m. mokykloje diegiama OPKUS  sistema.

OPKUS – OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos diegimas:

 • Vadybos priemonė;

 • Užtikrintas programos tęstinumas;

 • Sistemingas ir ilgalaikis požiūris į patyčių prevenciją;

 • Integracija į įprastines veiklas;

 • Teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimas;

 • Visos bendruomenės dalyvavimas;

 • Laimingesni vaikai.

 

2012 m.  mokykla sertifikuota, jai suteiktas Olweus mokyklos vardas (2012–2014 m.).

2014 m. mokykla sertifikuota, jai suteiktas Olweus mokyklos vardas (2014–2016 m.).

OPKUS – kokybės užtikrinimo sistema

2016 m. atliktas auditas Olweus mokyklos vardo suteikimo (2016–2018 m.).

 

INFORMACIJA TĖVAMS

Ką daryti, kai vaikas patiria patyčias?

Sužinojus, kad iš Jūsų vaiko tyčiojamasi, svarbu laikytis nuostatos, kad vaikas dėl to nekaltas. Nesiūlykite jam nekreipti dėmesio į patyčias, nesakykite, kad jis išsigalvoja, ir pan. Kalbėdamiesi su vaiku pasinaudokite šiais patarimais:

 • Sužinoję apie patyčių faktą pasistenkite išlikti ramūs. Pernelyg emocinga reakcija gali išgąsdinti vaiką.

 • Sudarykite abipusio pasitikėjimo atmosferą ir ramiai pasikalbėkite. Leiskite vaikui papasakoti, kas vyksta. Netardykite, o uždavę klausimą palaukite, kol vaikas išdrįs atsakyti.

 • Padrąsinkite, kad pasakodamas jis elgiasi teisingai. Pasakykite, kad niekas neturi teisės žeminti kito.

 • Neskatinkite vaiko reaguoti agresyviai, t. y. „atsakyti tuo pačiu“. Jei Jūsų vaikas patiria patyčias, vadinasi, jis negali apsiginti vienas pats. Neįstumkite vaiko į „nesėkmės spąstus“.

 • Aptarkite su vaiku, kokių sprendimų galėtumėte imtis kartu, kad patyčios būtų sustabdytos. Informuokite vaiką apie savo veiksmus. Asmeniškai pasikalbėkite su vaiko klasės auklėtoju, o prireikus ir su administracijos atstovais, pagalbos teikimo vaikui specialistais (socialiniu pedagogu, psichologu). Siekdami konfidencialumo susitarkite, kad susitikimas su mokyklos darbuotojais vyktų nematant kitiems vaikams.

 • Skatinkite vaiką bendrauti su kitais, pozityviai nusiteikusiais mokiniais.

 • Elektroninių patyčių atveju aptarkite su vaiku, ko jis galėtų imtis, pavyzdžiui: neatsakinėti į provokuojančias žinutes, blokuoti siuntėją, pranešti apie netinkamą elgesį ir įžeidinėjimus svetainės administratoriui.

 • Pagalvokite kartu su vaiku, ką jis galėtų padaryti pasikartojus patyčioms: kur kreiptis, kam pranešti.

 
 

© Dovilų pagrindinė mokykla 2018