Dovilų pagrindinė mokykla

 

Klaipėdos g. 35   

LT-96222 Dovilai   

Tel.: +370 655 85581   

El.paštas dovilupm@gmail.com   

 
 

 
   
 

   Patyčių prevencija


OLWEUS PATYČIŲ PREVENCIJOS PROGRAMA

Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos darbo kokybės planas 2020–2021 m.m.

Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos darbo kokybės planas 2019–2020 m.m.

Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos darbo kokybės planas 2018–2019 m.m.

Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos darbo kokybės planas 2017–2018 m.m.

2020-2021 m.m. Olweus programos mokinių aplausos rezultatai

2019-2020 m.m. Olweus programos mokinių apklausos rezultatai

Olweus programos prieš patyčias mokinių apklausos bendras tyrimas 2018 m.

Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos Olweus programos kokybės užtikrinimo sistemos darbo kokybės planas 2016–2017 m.m.

OLWEUS patyčių prevencijos programą vykdančių mokyklų geroji patirtis

 • Nuo 2008 m. mokykloje pradėta įgyvendinti Olweus patyčių prevencinė programa.

 • „Labai svarbus bendruomenės santykių formavimui OLWEUS programos vykdymas. Iš 82 stebėtų pamokų 18 pamokų santykiai ir tvarka įvertinti labai gerai, 55 pamokose – gerai” (2010 m. gegužės 10 d. mokyklos veiklos kokybės išorės vertinimo ataskaita)

 • 2008-2009 metais įgyvendinome Olweus patyčių ir smurto prevencijos programą.

 • 2010 –2012 m. mokykloje diegiama OPKUS  sistema.

OPKUS – OLWEUS programos kokybės užtikrinimo sistemos diegimas:

 • Vadybos priemonė;

 • Užtikrintas programos tęstinumas;

 • Sistemingas ir ilgalaikis požiūris į patyčių prevenciją;

 • Integracija į įprastines veiklas;

 • Teigiamo mokyklos įvaizdžio kūrimas;

 • Visos bendruomenės dalyvavimas;

 • Laimingesni vaikai.

2012 m.  mokykla sertifikuota, jai suteiktas Olweus mokyklos vardas (2012–2014 m.).

2014 m. mokykla sertifikuota, jai suteiktas Olweus mokyklos vardas (2014–2016 m.).

OPKUS – kokybės užtikrinimo sistema

2016 m. atliktas auditas Olweus mokyklos vardo suteikimo (2016–2018 m.).

 

 
 

© Dovilų pagrindinė mokykla 2018