Dovilų pagrindinė mokykla

 

Klaipėdos g. 35   

LT-96222 Dovilai   

Tel.: +370 655 85581   

El.paštas dovilupm@gmail.com   

 
 

 
   
 

   Planavimo dokumentai


Reorganizavimo dokumentai:

<< Skelbimas dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos r. Dovilų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ reorganizavimo, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos, sąlygų aprašo parengimo

>> Skelbimas dėl biudžetinės įstaigos Klaipėdos r. Šiūparių mokyklos – daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos, sąlygų aprašo parengimo

>> Biudžetinės įstaigos Klaipėdos r. Dovilų vaikų lopšelio-darželio „Kregždutė“ reorganizavimo, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos, sąlygų aprašas

>> Biudžetinės įstaigos Klaipėdos r. Šiūparių mokyklos – daugiafunkcio centro reorganizavimo, prijungiant ją prie biudžetinės įstaigos Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos, sąlygų aprašas

>> 2020-2021 m.m. Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos veiklos planas

>> 2020-2022 m.m. Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos strateginis planas

>> 2023 m. Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos veiklos planas

>> Elektroninio dienyno nuostatai

>> Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas

>> Klaipėdos r. Dovilų pagrindinės mokyklos švietimo stebėsenos rodikliai 2022-2023 m. m.

 

Mėnesio veiklos planas:

 

 

 

 

 

 

 
 

© Dovilų pagrindinė mokykla 2018