Dovilų pagrindinė mokykla

 

Klaipėdos g. 35   

LT-96222 Dovilai   

Tel.: +370 655 85581   

El.paštas dovilupm@gmail.com   

 
 

 
   
 

   Projektai


PROJEKTO VERTĖ

6 950 880,43 Eur

PROJEKTO LAIKOTARPIS

2015 - 2019 metai

Projektas finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Projekto „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ Nr. 09.1.3-CPVA-V-704-02-0001 tikslas - didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą, modernizuojant gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto vykdytojas Švietimo ir mokslo ministerijos Švietimo aprūpinimo centras (nuo 2019 m. Nacionalinė švietimo agentūra), projekto partneris - Akmenės rajono savivaldybės administracija. Projekto įgyvendinimo metu penkios Akmenės rajono ugdymo įstaigos aprūpintos pasirinktomis gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis ir įranga.

Projekto vertė - 6 950 880,43 Eur, iš jų:

Europos regioninės plėtros fondo lėšos, valstybės biudžeto lėšos - 6 950 880,43  Eur.

 

 

 

 
 

© Dovilų pagrindinė mokykla 2018