Dovilų pagrindinė mokykla

 

Klaipėdos g. 35   

LT-96222 Dovilai   

Tel.: +370 655 85581   

El.paštas dovilupm@gmail.com   

 
 

 
   
 

   Pagalbos mokiniui specialistai


Socialinė pedagogė metodininkė Nijolė Pocienė

Siekia padėti vaikams geriau adaptuotis mokykloje, bendruomenėje, visuomenėje. Kartu su mokytojais sprendžia mokinių elgesio problemas, rūpinasi jų saugumu tiek mokykloje, tiek šeimoje, vykdo netinkamo elgesio prevenciją.  Teikia pagalbą šeimai,  susidūrusiai su vaikų socialinės raidos sutrikimais. Rūpinasi mažas pajamas turinčių šeimų vaikų nemokamo maitinimo ir mokinių nemokamo važiavimo iš užmiesčio  klausimais. 

Darbo laikas:  I, II, IV  8.00-14.00 

                   III 8.00-14.30
                   V  8.00-12.30             

Psichologė Vaida Varnelytė

         Moksleivių, jų tėvų ir mokytojų individualus bei grupinis psichologinis konsultavimas, švietimas, psichologinis įvertinimas, tyrimai. Darbas su vaikais ir paaugliais, turinčiais sveikatos sutrikimų, mokymosi problemų, profesinis konsultavimas  (ugdymas karjerai). 

Darbo laikas: I  9.30-14.00

                  III 10.30-15.00

                  IV  8.30-14.30

Specialioji pedagogė metodininkė Svaja Venckienė

Atlieka spec. poreikių mokinių pradinį vertinimą, nustato mokymosi sunkumų priežastis, teikia pagalbą per pamokas, šalina mokinių žinių spragas, konsultuoja spec. poreikių mokinių tėvus, auklėtojus, dirbančius pedagogus. 

Darbo laikas: I-IV  8.00-13.00

                     V   8.00-11.00

Logopedė Viktorija Lukauskienė

Moko mokinius taisyklingai kalbėti ir reikšti mintis žodžiu ir raštu, taiso mokinių  tarties, rašto trūkumus, padeda išmokti skaityti ir rašyti be klaidų tiems, kuriems  nesiseka. 

Darbo laikas: I   8.00-12.45

                  IV 12.00-14.35

                  V  8.00-11.40

 
 

© Dovilų pagrindinė mokykla 2018