Dovilų pagrindinė mokykla

 

Klaipėdos g. 35   

LT-96222 Dovilai   

Tel.: +370 655 85581   

El.paštas dovilupm@gmail.com   

 
 

 
   
 

   Vaiko gerovės komisija


Vaiko gerovės komisija:

Komisijos pirmininkė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Jurgulienė.

Komisijos pirmininkės pavaduotoja –  spec. pedagogė Svaja Venckienė;

Komisijos sekretorė – raštinės vedėja Vaida Budvytienė.

Nariai:

  • Psichologė Vaida Varnelytė;

  • Socialinė pedagogė Nijolė Pocienė;

  • Sveikatos priežiūros specialistė Rasa Žiūrienė;

  • Pradinių klasių vadovų metodinės grupės pirmininkė Daiva Dromantė.

Krizių valdymo grupė:

Komandos koordinatorė – direktoriaus pavaduotoja ugdymui Virginija Jurgulienė;

 

Nariai:

  • Soc. pedagogė Nijolė Pocienė;

  • Psichologė Vaida Varnelytė;

  • Geografijos mokytoja Rita Sabaliauskienė;

  • Kūno kultūros mokytojas Tomas Kojelis;

  • Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Rasa Žiūrienė.

 

 

 
 

© Dovilų pagrindinė mokykla 2018