Elektroninis mokinių pažymėjimas

EMP išduodamas mokinio mokymosi mokykloje nuo vienerių iki ketverių metų laikotarpiui, kreiptis į mokyklos sekretorę (EMP išduodamas nemokamai).
Praradus EMP, pakartotinio EMP gamybos išlaidas dengia mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) perveda 4,00 Eur. už EMP į sąskaitą
Nr. LT594010040200000128, nurodant vaiko vardą, pavardę.
Elektroninio mokinio pažymėjimo naudojimo tvarkos aprašas