Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

Visuomenės sveikatos specialistė Rasa Žiūrienė

Darbo laikas:

Savaitės dienosKontaktinis laikasPietų pertrauka
Pirmadienis7.30-17.0011.30-12.00
Antradienis7.30-17.0011.30-12.00
Trečiadienis7.30-17.0011.30-12.00
Penktadienis7.30-14.1111.30-12.00

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistės funkcijos

  • Sveikatingumo veiklos metodinių konsultacijų  mokytojams, mokiniams, tėvams teikimas ir sklaida mokykloje
  • Dalyvavimas organizuojat mokinių maitinimo priežiūrą,skatinant sveiką mitybą bei sveikos mitybos įgūdžių  formavimą.
  • Pagalba kūno kultūros mokytojams komplektuojant fizinio ugdymo grupes, informacijos dėl galimybės dalyvauti sporto varžybose.
  • Informacijos apie  kasmetinius mokinių sveikatos profilaktinius patikrinimus kaupinas, analizavimas  ir pateikimas mokyklos bendruomenei.
  • Informacijos sveikatos išsaugojimo bei stiprinimo klausymais teikimas ir sklaida mokykloje.
  • Dalyvavimas mokyklos prevencinio darbo grupėse.
  • Pirmos pagalbos teikimas ir koordinavimas.
  • Mokyklos aplinkos atitikties visuomenės sveikatos priežiūros teisės aktų reikalavimams vertinimas, dalyvavimas nustatant prioritetinius mokyklos aplinkos bei sąlygų gerinimo klausymus.
  • Pagalba mokinių gyvensenos ir asmens higienos įgūdžius.