Biblioteka

Mokyklos bibliotekininkė Ramunė Repšienė

Bibliotekos darbo laikas:

Pirmadieniais – penktadieniais: 8.00 – 14.30 val.
Pietų pertrauka: 11.00 – 11.30 val.

Šiandieninė mokyklos biblioteka – atviras informacijos centras, mokymo ir mokymosi vieta su modernia technine baze, su savo fondais ir veikla dalyvaujanti ugdymo procese, sudaranti sąlygas bendruomenės informaciniam kultūros ugdymui, kūrybai, savarankiškam asmenybės tobulėjuimui.
Tikslai:

 • Prisidėti prie mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimo.
 • Dalyvauti kintančiame mokymo/mokymosi procese.
 • Ugdyti jaunąjį skaitytoją, mokantį orientuotis informacijos gausoje.


Uždaviniai:

 • Teikti informacinę metodinę ir edukacinę pagalbą mokyklos bendruomenei.
 • Skatinti mokinių skaitymo įgūdžius bei padėti ugdyti jų informacinius gebėjimus.
 • Bibliotekos lankytojams užtikrinti laisvą prieigą prie informacijos.
 • Informuoti apie įsigytą naujausią literatūrą ir įvairias metodines bei mokymo priemones.
 • Kryptingai pildyti, komplektuoti, saugoti ir populiarinti mokyklos bibliotekos ir vadovėlių fondus, astsižvelgiant į ugdymo proceso poreikius.


Bibliotekos funkcijos ir skaitytojų aptarnavimas
Bibliotekoje komplektuojami, tvarkomi ir saugomi dokumentų fondai, atitinkantys ugdymo programas. Bibliotekos lankytojai gali naudotis visais jos informacijos šaltiniais bei skaitykla; gauti knygas ir kitus spaudinius laikinam naudojimui į namus arba skaityti vietoje. Mokyklos bendruomenei sudarytos galimybės naudotis kompiuteriais su internetine prieiga, spausdintuvu, kopijavimo aparatu. Skaitykloje vyksta įvairūs susitikimai, užsiėmimai, valandėlės, susirinkimai, skaitymo ir bibliografinės pamokėlės, kiti renginiai. Bibliotekoje rengiamos teminės knygų bei dokumentų parodos, skirtos valstybinėms bei kalendorinėms šventėms, rašytojų jubiliejams paminėti, eksponuojami mokinių dailės darbai.
Bibliotekos knygų apskaitai ir skaitytojų aptarnavimui mokykla naudoja TAMO el. sistemą. TAMO sistemoje skaitytojai gali sekti savo pasiimtų ir perskaitytų knygų duomenis.
Praradęs ar nepataisomai sugadinęs vadovėlį, knygą ar kitą spaudinį skaitytojas turi jį pakeisti tokiu pat arba bibliotekos pripažintu lygiaverčiu, arba atlyginti žalą. Už nepilnamečių skaitytojų prarastus ar sugadintus spaudinius atsako tėvai/globėjai.
Bibliotekos taisyklės jos lankytojams:

 • Vaikštome ramiai.
 • Kalbame tyliai ir mandagiai.
 • Valgome valgykloje.
 • Perskaičius knygą ar žurnalą, grąžiname tvarkingus.
 • Su kompiuteriais dirbame tik pasiklausus mokytojo.
 • Jei kyla klausimų – kreipiamės į bibliotekininkę.
 • Bibliotekoje laikomasi ir bendrų mokykloje nustatytų taisyklių.