Vizija, misija, filosofija

Vizija

Moderni, demokratiška, efektyviai dirbanti ir bendradarbiaujanti, kurianti besimokančią bendruomenę, atvira pozityviai kaitai, puoselėjanti humanistines vertybes, inicijuojanti konstruktyvius pokyčius, išsiskirianti sportine, kultūrine, švietėjiška, socialine, projektine, prevencine veikla mokykla.

Misija

Dovilų pagrindinė mokykla – tai mokykla, teikianti pagrindinį išsilavinimą, modernizuojanti ugdymo procesą, atsižvelgianti į ugdytinių individualius gebėjimus ir poreikius, užtikrinanti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.

Filosofija

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS.

NE MOKYKLAI, O GYVENIMUI MOKOMĖS.

Viską, ką tenka išmokti daryti, mes išmokstame darydami. (Aristotelis)