Savivalda

Mokyklos taryba yra aukščiausia mokyklos savivaldos institucija, renkama trejiems metams. Taryba telkia mokyklos mokinius, mokytojus, tėvus ar kitus teisėtus mokinio atstovus, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems mokyklos interesams.

Tarybą sudaro 9 nariai: tris tėvus (kitus teisėtus mokinio atstovus) deleguoja tėvų taryba, tris mokytojus – mokytojų taryba, tris 5–10 klasių mokinius – mokinių taryba.

Mokyklos tarybos sudėtis 2023-2024 m. m.  

Eil. Nr.Vardas, pavardėAtstovavimasPareigos taryboje
1.Dinara Balsienė Tėvų atstovėNarė
2.Laima KundrotienėTėvų atstovėNarė
3.Jūratė LauraitienėTėvų atstovėNarė
4.Rima KrupinskienėMokytojų atstovėNarė
5.Laima UktverienėMokytojų atstovėNarė
6.Daiva VinciūnienėMokytojų atstovėNarė
7.Matas Daukšas7 kl. mokinysNarys
8.Arnilė Martišiūtė8b kl. mokinėNarė
9.Kornelija Einikytė9 kl. mokinėNarė