Karjeros ugdymas

Karjeros specialistė Gytautė Mačiulaitė


Karjeros specialistės veiklos uždaviniai:

  • Organizuoja ugdymo karjerai informavimą, konsultavimą, veiklinimą.
  • Paruošia mokinius racionaliam profesijos pasirinkimui bendradarbiaujant su profesinio mokymo r aukštosiomis mokyklomis, socialiniais partneriais, mokinių tėvais, pedagogais.
  • Supažindina mokinius su kuo įvairesnėmis profesijomis ir jų įgijimo galimybėmis.
  • Skatina pažinti savo asmenybės savybes, kurios svarbios karjeros sėkmei bei ugdo bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.
  • Padeda mokyklos bendruomenei organizuoti įvairius karjeros renginius.

Nuo 2023 m. rugsėjo 7 d. pradeda veikti atnaujinta mokinių ugdymo karjerai informacinė sistema MUKIS. Šioje informacinėje sistemoje karjeros specialistai, mokiniai ir jų tėvai ar globėjai gali gauti įvairiapusę pagalbą ir konsultacijas karjeros klausimais, susipažinti su šalies profesinio orientavimo sistema, aktualiomis šios srities naujienomis, dalyvauti karjeros renginiuose ir tyrinėti naujus metodinius leidinius. MUKIS informacinė sistema sukurta siekiant užtikrinti kokybiškų karjeros paslaugųprieinamumą ir sklaidą visiems Lietuvos mokiniams. Susipažinti su sistema ir išbandyti siūlomas paslaugas galite prisijungę adresu: www.mukis.lt