Apie mus

Vizija

Moderni, demokratiška, efektyviai dirbanti ir bendradarbiaujanti, kurianti besimokančią bendruomenę, atvira pozityviai kaitai, puoselėjanti humanistines vertybes, inicijuojanti konstruktyvius pokyčius, išsiskirianti sportine, kultūrine, švietėjiška, socialine, projektine, prevencine veikla mokykla.

Misija

Dovilų pagrindinė mokykla – tai mokykla, teikianti pagrindinį išsilavinimą, modernizuojanti ugdymo procesą, atsižvelgianti į ugdytinių individualius gebėjimus ir poreikius, užtikrinanti sveiką ir saugią ugdymo(si) aplinką.

Filosofija

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS.

NE MOKYKLAI, O GYVENIMUI MOKOMĖS.

Viską, ką tenka išmokti daryti, mes išmokstame darydami. (Aristotelis)

Logotipas
Mokyklos himnas

Atėjom mokyklon mažyčiai, nedrąsūs,

O akys be galo stabėjos viskuo.

Žinojom čia tikrąją tiesą surasim

Čia bus kas pamokys, pabars ir paguos.

O metai vis bėgo, sustoti neleido,

Palikom vaikystę – jaunystė veiduos.

Pirmųjų dienų nenutylantis aidas

Per amžių mokyklos pamiršti neduos.

Išmokom pažinti ir melą, ir tiesą

Įvertinti šilumą draugo širdies…

Didžiųjų siekimų liepsna neatvėsus

Mus visą gyvenimo kelią lydės.

Žodžiai A. Sajos

Muzika G. Krušinskio

Mokyklos istorija

1739 m. Klaipėdos parapijoje, Klemiškės valsčiuje, buvo įsteigtos kelios parapijinės mokyklos. Viena jų – Todden Jakob kaime, kuri netrukus buvo perkelta į Dovilus. Mokykla įsikūrė smuklės patalpose. 1784 m. mokykloje buvo įrengta salė tikinčiųjų reikalams. Konfesinius patarnavimus atlikdavo precentorius (mokytojas). XIX a. I p. žemės apskaitos dokumentuose jau minima ir Dovilų parapinė mokykla. 1832–1836 m. Dovilų žemės separacijos suvestinėse nurodyta, kad mokyklai išskirta 29 margai pievų, už jas ji mokėjo 146,56 talerio metinio mokesčio. 1839–1843 m. minima, kad mokykla iš viso turinti 100,18 margų pievų, o ariamos žemės neturi. 1849 m. dėl Klaipėdos darbininkų neramumų, uždarius smuklę, mokykla ir tikintieji neteko patalpų. Evangelikų liuteronų bendruomenė 1854 m. įteisino parapiją. 1858 m. atkeltas kunigas Horneras 1861 m. ėmėsi statyti Doviluose bažnyčią ir mokyklą už parapijiečių lėšas. 1862 m. pastatyta akmens mūro ir raudonų plytų evangelikų – liuteronų bažnyčia, šalia jos – medinė parapijinė mokykla, kurioje gyveno ir precentorius. 1911 m. prie medinės mokyklos pristatytas mūrinis, tinkuotas priestatas. Dauguma parapijinės mokyklos mokytojų buvo aktyvūs lietuvininkai. 890-1901 m. Doviluose dirbo lietuvių raštijos propaguotojas E. Endriulaitis. Jis iš vokiečių į lietuvių kalbą vertė pamokslų, giesmių tekstus, kartu su J. Šteinu išvertė 1895 m. Berlyne išleistą agendą (bažnytinių apeigų tvarkos knygą).
E. Endriulaitis domėjosi krašto praeitimi, buvo Prūsijos senovės draugijos narys, bendradarbiavo lietuviškoje periodikoje („Lietuviška ceitunga“ „Svetys“, „Keleivis“, „Nusidavimai“), prisidėjo prie lietuviškų kalendorių leidimo. XX a. pradžioje mokykloje dirbo mokytojas Knaueris (knygininko J. Traušio spaudos agentas Doviluose), pasižymėjęs švietėjiška veikla, lietuviškos spaudos platinimu. Kiek vėliau mokykloje dirbo precentoriai Sazemanas ir Meieris. 1923 m. prijungus Klaipėdos kraštą prie Lietuvos, mokyklos vedėju dirbo H. Purvinas ir mokytojas Goebelis. 1928–1939 m. mokyklai vadovavo J. Purvinas, mokytojavo R. Kasparaitis. J. Purvinas pasižymėjo aktyvia visuomenine švietėjiška veikla. 1936 m. Dovilų mokykloje suorganizuota Klaipėdos apskrities mokytojų konferencija. 1939-1941 m. mokytojavo W. Flaschenbergeris. 1945–1971 m. Doviluose veikė pradinė mokykla.

1971 m. pastatytas naujas mokyklos pastatas, įsteigta aštuonmetė mokykla.

1981 m. pastatytas mokyklos priestatas. Nuo 1999 m. Dovilų mokykla – pagrindinė (dešimtmetė) mokykla.

Direktoriai:

Direktoriai:

1971 m.- Bronislovas Domarkas 2001 m. – Arūnas Grimalis

Arūnas Šimkevičius (1961-2020) kūno kultūros mokytojas. 2017 m. buvo suteiktas Metų mokytojo vardas.

2018 m. Svajai įteikta Metų mokytojo vardo premija

2020 metais Dovilų pagrindinė mokykla Nacionaliniuose lygybės ir įvairovės apdovanojimuose buvo įvertinta „Įveiktos kliūties“ apdovanojimu ​

2021 m. gegužės 24 d. mokykloje lankėsi Prezidentas Gitanas Nausėda

2021 m. gegužės 24 d. mokykloje lankėsi Prezidentas Gitanas Nausėda

2021 m. spalio 10 d. mokyklai 50 metų

2024 vasario 8 d. tvirtybės „Titanas“ įteiktas Klaipėdos rajono Dovilų pagrindinės mokyklos direktoriui Arūnui Grimaliui. Jis skirtas ne tik žmogui, bet ir visai jo vadovaujamai mokyklai, visiems mokyklos pedagogams.